Ecovrac fremstiller bulk trailer til levering af foder fra foder fabrikken og direkte til landmanden.

Snegl aflæsning, Ecovrac bruger modsat mange andre ikke suge blæsebil til aflæsning men snegl, sneglen er placeret så den med lethed kan fjernstyres til toppen af fodersiloen, det sikre at foderet beskadiges mindst muligt, der er ingen støvscener og når man bruger modellen med elmotor er der heller ingen støj ved aflæsning. Et helt træk kan aflæsses på ca. 30 min. det sikre at man ved hjælp at Ecovrac  systemet er effektiv og ofte kan nå et ekstra læs.

Ecovrac har produceret bulk trailer siden 1962, produktionen forgår i moderne produktionshaller i Frankrig.

 

Se præsentations videoen: